Bộ Máy Nhân Sự

Mr. Ngọc Hải
CEO / Founder

Giám Đốc điều hành

MR. Quốc Chánh
Marketing Director

Mr. Huy
Public Relations

Mrs. Huy
Customer Support

Hồ Sơ Năng Lực

Chính Sách Bảo hành