Quy Trình Làm Việc
  1. Nhận thông tin khách hàng.
  2. Báo giá sơ bộ.
  3. Ký hợp đồng và lên ý tưởng sáng tạo cùng bạn.
  4. Thiết kế & bạn duyệt thiết kế.
  5. Triển khai sản xuất và thi công.
  6. Nghiệm thu và quyết toán. 
  7. Bảo hành & bảo trì.
Báo Giá Nhanh

Nội thất Gỗ Việt báo giá nhanh theo hạn mục bạn yêu cầu kem theo thiết kế hoặc hình mẫu mong muốn. Tùy thuộc vào thiết kế và độ phức tạp cấu thành nên sản phẩm chúng tôi sẽ báo giá cho bạn chậm nhất là 03 ngày làm việc

Thanh Toán

Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng quý khách tạm ứng 50% tương ứng với giá trị hợp đồng

Đợt 2: Ngay khi tập kết tại mặt bằng thi công quý khách tạm ứng 30% tương ứng với giá trị hợp đồng

Đợt 3: Sau khi hoàn thành và nghiệm thu quy khách thanh toán 20% còn lại sau khi đã khấu trừ các khoản tạm ứng trước đó..

Tham Quan Nhà Xưởng

Các bạn có thể trực tiếp đến nhà máy xem xét năng lực trước khi ký kết hợp đồng